Veiligheid is een keuze,
laat het niet aan toeval over!

Technisch Bureau voor Brandveiligheid & Duurzaamheid

Wat wij doen en wie wij zijn

Het Technisch Bureau voor Brandveiligheid is opgericht op 1 oktober 2016 door Frans Smolders.

Wie ben ik?

Ik ben opgeleid als installateur in zowel werktuigbouw en elektrotechniek. De wereld van brandveiligheid is gaan leven toen ik in het werkveld problemen met brandveiligheid en de regelgeving kreeg. Regelgeving sloot niet op elkaar aan en ook de normen vanuit de NEN zijn niet helemaal geharmoniseerd. Om hier in verbetering te krijgen heb ik zitting genomen in de commissie NEN 2535. Het is bijzonder dat het actief deelnemen aan het schrijven en herschrijven volledig vrijwilligerswerk is. Het is met plezier en voldoening welk voortkomt uit dit werk dat ik mijn kennis en kunde inzet om mijn missie geen SLACHTOFFERS bij brand te volgen.
Verantwoording voor Bestuurders en raden van Toezicht

De raad voor de veiligheid heeft na de brand bij Rivierduinen in 2011 bepaald dat het niet meer voldoende is om alleen de regelgeving toe te passen. Een goed bestuurder moet een inschatting van de risico’s maken en daarna handelen. Dit betekent dat er meer initiatief en verantwoordelijkheid bij de onderneming en instelling komt te liggen.

 Brand bij Rivierduinen in 2011, waarbij drie mensen omkwamen.


Brandscheidingen

Om brand verspreiding tegen te gaan wordt een gebouw verdeelt in brandcompartimenten.

Pas toen ik de missie van mijn bedrijf op papier ging zetten werd het pas duidelijk wat mijn drive is. Geen slachtoffers bij brand. Voor kantoren is het meestal wel goed geregeld. Het overgrote deel zijn fitte mannen en vrouwen. Een kleiner gedeelte zal hulp of technische voorzieningen nodig hebben om bij ontruiming op tijd het pand te verlaten. Deze voorzieningen maken een gebouw voor iedereen een veilige plaats om te verblijven en te werken. De bedrijfsnoodorganisatie die de technische voorzieningen optimaal laten functioneren maken een veiligere plaats van het gebouw. Als het gaat om gebouwen waar ouderen wonen.

Brandveiligheid

Het is een veel omvattend begrip met veel facetten die elkaar allemaal beïnvloeden. Het begrip gelijkwaardigheid maakt de materie zeker niet eenvoudiger. Ieder deel, ieder facet heeft vaak ook zijn eigen norm. Zijn eigen plaats in het bouwbesluit. En hoe bepaal je wat te doen om de zo duidelijke verantwoording die bij de gebruiker en of eigenaar van het pand wordt neergelegd.

Beheerderstaken brandmeldinstallatie

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie.

In de NEN 2654-1 staat hoe deze installatie moet worden onderhouden.

Het onderhoud bestaat uit:
 • Maandelijks testen en dit gebeurt 9 maal
 • Na 4 en na 8 maanden een uitgebreidere test en dit gebeurt 2 maal
 • Jaarlijks onderhoud
Zo wordt er iedere maand gecontroleerd op de goede werking.

Dit geeft zekerheid. Alle testen en metingen worden vermeld in het logboek. Dat geeft inzicht gedurende de levensduur van de installatie.Beheerderstaken ontruimingsinstallatie

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de ontruimingsinstallatie.

In de NEN 2654-2 staat hoe deze installatie moet worden onderhouden.

Het onderhoud bestaat uit:
 • Maandelijks testen en dit gebeurt 9 maal
 • Na 4 en na 8 maanden een uitgebreidere test en dit gebeurt 2 maal
 • Jaarlijks onderhoud
Zo wordt er iedere maand gecontroleerd op de goede werking.

Dit geeft zekerheid. Alle testen en metingen worden vermeld in het logboek. Dat geeft inzicht gedurende de levensduur van de installatie.
 
Waar te beginnen met brandveiligheid. Een scan op locatie geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s. Het laat de knelpunten en de goede kanten van het gebouw en de installatie zien. Vandaar uit kan er een plan van aanpak worden gemaakt.
In een RI&E komen situaties als brand, een bommelding explosiegevaar en nog veel meer gevaren in beeld. Maar altijd is de vraag kunnen we op tijd het gebouw uit, kunnen we iedereen in veiligheid brengen. Het is dan ook niet vreemd dat ieder bedrijf iedere organisatie een goed werkend calamiteitenplan moet hebben.
De RI&E is een lijst met alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf en de directe omgeving. Tevens heeft de RI&E een plan van aanpak bestrijding. Ook de nazorg is een belangrijk aspect van de RI&E.
 

Duurzaamheid
& Brandveiligheid

Duurzaamheid en brandveiligheid: de combinatie van deze termen komt niet zo vaak voor. Dat is natuurlijk vreemd, want niks is duurzamer dan een gebouw dat zijn volledige levensduur kan uitzitten. Als een gebouw (gedeeltelijk) afbrandt, betekent dit dat grondstoffen zoals beton, staal, hout volledig verloren gaan. In een wereld waarin het hergebruiken van materiaal de norm is, moeten we voorkomen dat hoogwaardige grondstoffen verloren gaan. Bovendien komen er schadelijke stoffen vrij bij een brand.

Duurzaamheid
Duurzaam is:
zuinig omgaan met materiaal
zuinig omgaan met energie
en dus zuinig omgaan met middelen

Energie neutraal
Een energieneutraal gebouw vereist een zeer lage hoeveelheid energie, die in belangrijke mate voortkomt uit hernieuwbare bronnen. In normale taal betekent dit dat een huis/ pand/ gebouw net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Over een jaar gemeten is het energiegebruik van een woning nul.
 
De kenmerken van een energie neutraal gebouw zijn:
• Voldoende zonnepanelen voor de eigen energievoorziening
• Warmte en koeling vanuit een warmtepomp, deze kan gevoed
worden vanuit aardwarmte maar ook lucht/lucht systeem kan toegepast worden
• Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terug winning
• Zonneboiler voor het warmwater
• Grijswater systeem voor de wc spoelingen
Wanneer alle zaken optimaal werken geeft dit een A+++ status aan het gebouw
Voor woningen wordt er vaak de term
• Energie neutrale woning
• Nul op de meter woning
• Zelfvoorzienende woning
Er is een heel scala aan mogelijkheden om het energie verbruik omlaag te brengen

• Led verlichting
• zonnepanelen
• een extreem goede isolatie van alle wanden, de vloeren en het dak
• driedubbele beglazing (HR+++ glas)
• warmte terug winning
• gebalanceerd ventilatie systeem

Er is ook een heel scala om energie op te wekken

• zonnepanelen
• warmte opwekking voor warmwater en verwarming
• windenergie

Ook alternatieven zoals waterstof zijn voor de toekomst een mogelijke oplossing.
 

Contact

Wij ondersteunen u graag bij het bekijken van mogelijkheden om acties te ondernemen die zullen leiden tot meer veiligheid en duurzaamheid!

Waarmee kunnen wij u deskundig helpen?
Bel voor een afspraak/ voor meer informatie
06 532 888 03
Email: frans@brandveiligheid-duurzaamheid.nl


Persoonlijke begeleiding op basis van uw specifieke behoeften.
Met ons netwerk aan specialisten geen gebrek aan vakkennis!

Veiligheid is een keuze,
laat het niet aan toeval over!

Veiligheid is een keuze,
laat het niet aan toeval over!

Technisch Bureau voor Brandveiligheid & Duurzaamheid

Wat wij doen en wie wij zijn

Het Technisch Bureau voor Brandveiligheid is opgericht op 1 oktober 2016 door Frans Smolders.

Wie ben ik?

Ik ben opgeleid als installateur in zowel werktuigbouw en elektrotechniek. De wereld van brandveiligheid is gaan leven toen ik in het werkveld problemen met brandveiligheid en de regelgeving kreeg. Regelgeving sloot niet op elkaar aan en ook de normen vanuit de NEN zijn niet helemaal geharmoniseerd. Om hier in verbetering te krijgen heb ik zitting genomen in de commissie NEN 2535. Het is bijzonder dat het actief deelnemen aan het schrijven en herschrijven volledig vrijwilligerswerk is. Het is met plezier en voldoening welk voortkomt uit dit werk dat ik mijn kennis en kunde inzet om mijn missie geen SLACHTOFFERS bij brand te volgen.
Verantwoording voor Bestuurders en raden van Toezicht

De raad voor de veiligheid heeft na de brand bij Rivierduinen in 2011 bepaald dat het niet meer voldoende is om alleen de regelgeving toe te passen. Een goed bestuurder moet een inschatting van de risico’s maken en daarna handelen. Dit betekent dat er meer initiatief en verantwoordelijkheid bij de onderneming en instelling komt te liggen.

 Brand bij Rivierduinen in 2011, waarbij drie mensen omkwamen.


Brandscheidingen

Om brand verspreiding tegen te gaan wordt een gebouw verdeelt in brandcompartimenten.

Pas toen ik de missie van mijn bedrijf op papier ging zetten werd het pas duidelijk wat mijn drive is. Geen slachtoffers bij brand. Voor kantoren is het meestal wel goed geregeld. Het overgrote deel zijn fitte mannen en vrouwen. Een kleiner gedeelte zal hulp of technische voorzieningen nodig hebben om bij ontruiming op tijd het pand te verlaten. Deze voorzieningen maken een gebouw voor iedereen een veilige plaats om te verblijven en te werken. De bedrijfsnoodorganisatie die de technische voorzieningen optimaal laten functioneren maken een veiligere plaats van het gebouw. Als het gaat om gebouwen waar ouderen wonen.

Brandveiligheid

Het is een veel omvattend begrip met veel facetten die elkaar allemaal beïnvloeden. Het begrip gelijkwaardigheid maakt de materie zeker niet eenvoudiger. Ieder deel, ieder facet heeft vaak ook zijn eigen norm. Zijn eigen plaats in het bouwbesluit. En hoe bepaal je wat te doen om de zo duidelijke verantwoording die bij de gebruiker en of eigenaar van het pand wordt neergelegd.

Beheerderstaken brandmeldinstallatie

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandmeldinstallatie.

In de NEN 2654-1 staat hoe deze installatie moet worden onderhouden.

Het onderhoud bestaat uit:
 • Maandelijks testen en dit gebeurt 9 maal
 • Na 4 en na 8 maanden een uitgebreidere test en dit gebeurt 2 maal
 • Jaarlijks onderhoud
Zo wordt er iedere maand gecontroleerd op de goede werking.

Dit geeft zekerheid. Alle testen en metingen worden vermeld in het logboek. Dat geeft inzicht gedurende de levensduur van de installatie.Beheerderstaken ontruimingsinstallatie

Als gebruiker of beheerder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de ontruimingsinstallatie.

In de NEN 2654-2 staat hoe deze installatie moet worden onderhouden.

Het onderhoud bestaat uit:
 • Maandelijks testen en dit gebeurt 9 maal
 • Na 4 en na 8 maanden een uitgebreidere test en dit gebeurt 2 maal
 • Jaarlijks onderhoud
Zo wordt er iedere maand gecontroleerd op de goede werking.

Dit geeft zekerheid. Alle testen en metingen worden vermeld in het logboek. Dat geeft inzicht gedurende de levensduur van de installatie.
Waar te beginnen met brandveiligheid. Een scan op locatie geeft inzicht in de veiligheidsrisico’s. Het laat de knelpunten en de goede kanten van het gebouw en de installatie zien. Vandaar uit kan er een plan van aanpak worden gemaakt.
In een RI&E komen situaties als brand, een bommelding explosiegevaar en nog veel meer gevaren in beeld. Maar altijd is de vraag kunnen we op tijd het gebouw uit, kunnen we iedereen in veiligheid brengen. Het is dan ook niet vreemd dat ieder bedrijf iedere organisatie een goed werkend calamiteitenplan moet hebben.
De RI&E is een lijst met alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf en de directe omgeving. Tevens heeft de RI&E een plan van aanpak bestrijding. Ook de nazorg is een belangrijk aspect van de RI&E.

Duurzaamheid
& Brandveiligheid

Duurzaamheid en brandveiligheid: de combinatie van deze termen komt niet zo vaak voor. Dat is natuurlijk vreemd, want niks is duurzamer dan een gebouw dat zijn volledige levensduur kan uitzitten. Als een gebouw (gedeeltelijk) afbrandt, betekent dit dat grondstoffen zoals beton, staal, hout volledig verloren gaan. In een wereld waarin het hergebruiken van materiaal de norm is, moeten we voorkomen dat hoogwaardige grondstoffen verloren gaan. Bovendien komen er schadelijke stoffen vrij bij een brand.

Duurzaamheid
Duurzaam is:
zuinig omgaan met materiaal
zuinig omgaan met energie
en dus zuinig omgaan met middelen

Energie neutraal
Een energieneutraal gebouw vereist een zeer lage hoeveelheid energie, die in belangrijke mate voortkomt uit hernieuwbare bronnen. In normale taal betekent dit dat een huis/ pand/ gebouw net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Over een jaar gemeten is het energiegebruik van een woning nul.
De kenmerken van een energie neutraal gebouw zijn:
• Voldoende zonnepanelen voor de eigen energievoorziening
• Warmte en koeling vanuit een warmtepomp, deze kan gevoed
worden vanuit aardwarmte maar ook lucht/lucht systeem kan toegepast worden
• Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terug winning
• Zonneboiler voor het warmwater
• Grijswater systeem voor de wc spoelingen
Wanneer alle zaken optimaal werken geeft dit een A+++ status aan het gebouw
Voor woningen wordt er vaak de term
• Energie neutrale woning
• Nul op de meter woning
• Zelfvoorzienende woning
Er is een heel scala aan mogelijkheden om het energie verbruik omlaag te brengen

• Led verlichting
• zonnepanelen
• een extreem goede isolatie van alle wanden, de vloeren en het dak
• driedubbele beglazing (HR+++ glas)
• warmte terug winning
• gebalanceerd ventilatie systeem

Er is ook een heel scala om energie op te wekken

• zonnepanelen
• warmte opwekking voor warmwater en verwarming
• windenergie

Ook alternatieven zoals waterstof zijn voor de toekomst een mogelijke oplossing.

Contact

Wij ondersteunen u graag bij het bekijken van mogelijkheden om acties te ondernemen die zullen leiden tot meer veiligheid en duurzaamheid!

Waarmee kunnen wij u deskundig helpen?
Bel voor een afspraak/ voor meer informatie
06 532 888 03
Email: frans@brandveiligheid-duurzaamheid.nl


Persoonlijke begeleiding op basis van uw specifieke behoeften.
Met ons netwerk aan specialisten geen gebrek aan vakkennis!